DAF Connect


DAF veoautole on võimalik eelpaigaldada DAF Connect kaugseiremooduliga, mis võimaldab meil pakkuda põhjaliku kaugseire lahenduse ja tagab parimad tulemused.

DAF Connect pakub lahendusi järgmistes valdkondades

Sõidustiil

Aitab vähendada kütuse ja masina kulusid ning heitkoguseid sõidustiilist tulenevate võimaluste, näiteks tühikäigu, jõulise kiirenduse ja suurte pöörlemissageduste kasutamise tuvastamisega.

Ohutus

Keskendumine ohutule sõidule, nagu mõttetu kiiruseületamise, äkkpidurduse, äkkpöörete ja – kiirenduse vältimisele. See aitab teil vähendada õnnetusjuhtumite arvu ja kindlustuskulusid, samuti kütusekulu.

Ettevõtluse nutikus

ManagementDashboard aitab teil analüüsida kõiki sõidukipargi andmeid ning vaadata iga sõiduki ja sõidukijuhi tulemuslikkust. See võimaldab äri paremini planeerida.

Sõidukipargi kasutamine

Jälgige oma varade tasuvust reaalajalise vaate ning kasutamise täieliku mõõtmise ja dünaamilise planeerimise kaudu.

Sõidumeerikute halduse vähendamine

Kõrvaldage sõiduki ja juhikaardi andmete allalaadimise probleemidega seotud halduskoormus juhi digitaalsete meerikuandmete eemalt allalaadimisega.

Tööjuhtimise andmevahetus

Kabiinisisene logistikamoodul muudab juhiga suhtlemise ohutuks, kergemaks ja palju tõhusamaks.

Täpsema teabe saamiseks pöörduge müügipersonali poole.

Täiendav infomaterjal: